CORONA

Augustus 2020

Beste patiënt/ouder/verzorger,

Vanwege het COVID-19 virus waren wij van 16 maart t/m 21 april gesloten. Wij volgden hierin de richtlijnen van onze beroepsvereniging ANT. Sinds 22 april hebben wij onze werkzaamheden weer hervat. We zijn gewend om in de mond te werken en de landelijke infectiepreventierichtlijnen op te volgen zoals bijvoorbeeld het dragen van handschoenen, mondkapjes en beschermbrillen. Wij blijven deze richtlijnen voor uw en onze veiligheid opvolgen. Wat wel nieuw voor ons is, is de 1.5 meter samenleving. Daardoor streven wij naar zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de praktijk. Velen van jullie zijn al langs geweest en het verloopt voornamelijk door jullie medewerking meestal erg goed, hiervoor willen wij jullie hartelijk bedanken!

Het blijft echter belangrijk de maatregelen te handhaven, ook nu sommige maatregelen door de overheid zijn versoepeld. Wij vragen daarom uw aandacht voor het volgende:

– we behandelen (nog steeds) uitsluitend mensen zonder corona klachten of symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts
– men moet minstens 2 weken klachtenvrij zijn
– ook mogen er geen familieleden of huisgenoten zijn met deze klachten
– begeleiders en ouders dienen in principe buiten te wachten (alleen bij 1e consult of bij een eerste plaatsing van een beugel niet)
– maximaal 6 patiënten mogen plaatsnemen in de wachtkamer
– men dient de handen te wassen voor en na het bezoek
– we geven voorlopig nog steeds geen hand
– indien u te vroeg (meer dan een minuut) aanwezig bent graag buiten wachten
– graag willen we u vragen om zo veel als mogelijk thuis al de tanden te poetsen
– voor behandeling waarbij waterdruppels (aerosolen) kunnen optreden laten we de patiënt eerst spoelen met waterstofperoxide oplossing(1%). Uit recent onderzoek is gebleken dat overdracht van het coronavirus hierdoor minder vaak zal optreden.

Toeslag Tegemoetkoming Extra Kosten Corona-uitbraak (Code F902)

Sinds 1 augustus geldt voor elke zitting een “toeslag extra kosten SARS-CoV-2” (Code F902) van € 4,26 per patiënt. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 29 juli bekend gemaakt. Dit ter compensatie van de sterk gestegen praktijkkosten. De maatregel zal in ieder geval gelden tot 1 november 2020.
De toeslag mag per patiënt per zitting worden gedeclareerd. Dit geldt voor elk bezoek of elke soort behandeling. De toeslag wordt maximaal één keer per dag in rekening gebracht. Als er meer behandelingen in één maand plaatsvinden, wordt de toeslag dus wel bij elke zitting in rekening gebracht, ongeacht het aantal afspraken. Indien u een (aanvullende) verzekering heeft voor Orthodontie, dan wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Voor verdere inhoudelijke vragen hierover verwijzen we u naar de website van de NZa.
Wij realiseren ons dat u mogelijk vragen en/ of opmerkingen heeft omtrent de behandeling van uw kind. Wanneer mogelijk vragen wij u deze zoveel mogelijk per e-mail te stellen, dit kan naar balie@orthoarnhem.nl. Heeft u echter toch graag dat u met uw kind mee naar binnen komt, meldt u ons dit dan van tevoren zodat we zicht blijven houden op de hoeveelheid aanwezigen in de praktijk.

Wij doen ons uiterste best deze maatregelen zo goed mogelijk te respecteren en wij hopen nog steeds op ieders medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

team Orthodontistenpraktijk Roelofs

April 2020

Beste patiënt/ouder/verzorger,

Zojuist heeft de Nederlandse overheid definitief toestemming gegeven om de reguliere orthodontische zorg weer op te starten. De koepelorganisaties hebben gezamenlijk een protocol opgesteld om dit op een veilige manier te doen. Een aantal maatregelen maken het mogelijk om op verantwoorde wijze de werkzaamheden weer uit te voeren:

 • we behandelen uitsluitend mensen zonder corona klachten of symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts

 • men moet minstens 2 weken klachtenvrij zijn

 • ook mogen er geen familieleden of huisgenoten zijn met deze klachten

 • begeleiders en ouders dienen in principe buiten te wachten

 • maximaal 6 patiënten mogen plaatsnemen in de wachtkamer

 • men dient de handen te wassen voor en na het bezoek

 • we geven voorlopig nog steeds geen hand

 • indien u te vroeg (meer dan een minuut) aanwezig bent graag buiten wachten

 • graag willen we u vragen om zo veel als mogelijk thuis al de tanden te poetsen

 • voor behandeling waarbij waterdruppels (aerosolen) kunnen optreden laten we de patiënt eerst spoelen met waterstofperoxide oplossing(1%)

 • de assistente zal u helpen met een face shield voor het gezicht

Graag willen we u vragen om eventuele kapotte apparatuur van tevoren naar ons te mailen (balie@orthoarnhem.nl). U krijgt dan van ons een oproep voor een aangepaste afspraak. Op die manier gaan er minder lange wachttijden optreden.

Voor het maken van een nieuwe afspraak, indien u die nog niet van ons heeft gekregen, vragen we u om dit via mail (balie@orthoarnhem.nl) te doen. De komende periode zal de praktijk telefonisch beperkt bereikbaar zijn (9:00-11:00 en 14:00-16:00).

Helaas kunnen we niet alle patiënten tegelijkertijd in onze 1e week zien. Hiervoor vragen we uw begrip.

We kijken er naar uit om u weer te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Team Orthodontistenpraktijk Roelofs