CORONA

Beste patiënt/ouder/verzorger,

Zojuist heeft de Nederlandse overheid definitief toestemming gegeven om de reguliere orthodontische zorg weer op te starten. De koepelorganisaties hebben gezamenlijk een protocol opgesteld om dit op een veilige manier te doen. Een aantal maatregelen maken het mogelijk om op verantwoorde wijze de werkzaamheden weer uit te voeren:

 • we behandelen uitsluitend mensen zonder corona klachten of symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts

 • men moet minstens 2 weken klachtenvrij zijn

 • ook mogen er geen familieleden of huisgenoten zijn met deze klachten

 • begeleiders en ouders dienen in principe buiten te wachten

 • maximaal 6 patiënten mogen plaatsnemen in de wachtkamer

 • men dient de handen te wassen voor en na het bezoek

 • we geven voorlopig nog steeds geen hand

 • indien u te vroeg (meer dan een minuut) aanwezig bent graag buiten wachten

 • graag willen we u vragen om zo veel als mogelijk thuis al de tanden te poetsen

 • voor behandeling waarbij waterdruppels (aerosolen) kunnen optreden laten we de patiënt eerst spoelen met waterstofperoxide oplossing(1%)

 • de assistente zal u helpen met een face shield voor het gezicht

Graag willen we u vragen om eventuele kapotte apparatuur van tevoren naar ons te mailen (balie@orthoarnhem.nl). U krijgt dan van ons een oproep voor een aangepaste afspraak. Op die manier gaan er minder lange wachttijden optreden.

Voor het maken van een nieuwe afspraak, indien u die nog niet van ons heeft gekregen, vragen we u om dit via mail (balie@orthoarnhem.nl) te doen. De komende periode zal de praktijk telefonisch beperkt bereikbaar zijn (9:00-11:00 en 14:00-16:00).

Helaas kunnen we niet alle patiënten tegelijkertijd in onze 1e week zien. Hiervoor vragen we uw begrip.

We kijken er naar uit om u weer te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Team Orthodontistenpraktijk Roelofs