Disclaimer : vrijwaring

Deze site is voornamelijk bedoeld om achtergrondinformatie te geven aan patiënten van dhr. J. Roelofs te Arnhem. De informatie op deze website is zeer zorgvuldig samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Mijn praktijk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze site worden aangeboden. Deze site is bedoeld voor educatieve doeleinden. Onze praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade als gevolg van juist wel of niet bieden van informatie.

J. Roelofs

Copyright
Alle informatie gevat in deze internetsite van de Orthodontistenpraktijk Roelofs op www.orthoarnhem.nl is eigendom van J. Roelofs, tenzij anders aangegeven. Voor duplicatie van enige informatie van deze pagina’s is toestemming vereist van  J. Roelofs.