Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Indien u een blijvende meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat deze aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dit samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot  het bureau klachtbehandeling van ANT (Associatie Nederlandse Tandheelkunde). Het Bureau klachtbehandeling is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 18:00 uur. Op donderdag is het bureau gesloten.De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

  • Telefoon: 020-2374750
  • Email: klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl
  • www.ant.nl ( klachtenregeling van beroepsorganisatie)