Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Indien u een blijvende meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat deze aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dit samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot  het bureau klachtbehandeling van KNMT (beroepsorganisatie).

  • www.knmt.nl ( klachtenregeling van beroepsorganisatie)