Enquete

Geachte ouders en patiënt(e),

Wij doen ons best om op een prettige manier goede orthodontische zorg te verlenen, rekening houdend met de wensen en de verwachtingen van onze patiënten. Om na te gaan of dat lukt, worden zowel patiënten als ouders verzocht hun mening over onze praktijk te geven, via het invullen van deze enquête. Met de resultaten hiervan kunnen wij werken aan verbetering van onze zorgverlening.

U hoeft uw naam niet te vermelden, want het onderzoek is anoniem.

Wij stellen het bijzonder op prijs als ook u hieraan wilt meewerken.

Bij voorbaat dank.

Uw leeftijd (verplicht)

In behandeling sinds (verplicht)

Ik ben tevreden met het tot nu toe verkregen resultaat.

De orthodontist en het personeel gaan op een goede manier (vriendelijk, respectvol, etc.) met mij om

Als er iets stuk of los is gegaan in mijn mond, krijg ik snel een nieuwe afspraak.

Ik ben voldoende over de behandeling geïnformeerd.

De instructies over hoe ik met de beugel en/of apparatuur om moet gaan, zijn makkelijk op te volgen.

De praktijk is telefonisch goed bereikbaar.

Als ik een vraag heb, kan ik die stellen.

De praktijk was de eerste keer makkelijk te vinden.

Tijdens de afspraken voel ik mij op mijn gemak.

Er is voldoende contact met de orthodontist zelf.

Ik hoef niet lang in de wachtkamer te zitten.

Er zijn voldoende voorzieningen (stoelen, lectuur, koffie/theeautomaat etc.) in de wachtkamer aanwezig.

Wanneer ik eenmaal in de behandelstoel zit, word ik snel geholpen.

Als ik pijn heb, wordt daar voldoende aandacht aan besteed.

Er wordt mij voldoende uitgelegd waarom de orthodontist/assistente iets op een bepaalde manier doet.

Bij de behandeling is voldoende rekening met mijn wensen/behoeftes gehouden.

Ik heb vertrouwen in de vakkundigheid van de orthodontist en het personeel.

De instrumenten (mondlepels, tangen etc.) worden goed schoongemaakt.

Het is voor mij geen probleem, dat ik door verschillende personen wordt behandeld.

Ik zou vrienden deze praktijk aanraden.

Ik heb de indruk, dat het team goed samenwerkt.

De praktijk ziet er leuk uit.

Ik vind dat de praktijk de volgende pluspunten heeft :

Naar mijn mening zouden in de praktijk de volgende zaken verbeterd kunnen worden:

Indien u het op prijs stelt een reactie te ontvangen op uw opmerkingen kunt u hier uw naam en e-mail adres vermelden.

captcha Neem de tekens links hiervan over