Kosten behandeling

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontische behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2022.

CODE OMSCHRIJVING TARIEF
I Consultatie en diagnostiek
F121 Eerste consult € 23,45
F122 Herhaalconsult € 23,45
F123 Controlebezoek € 14,65
F124 Second opinion € 111,10
F125* Maken gebitsmodellen € 17,93
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 64,74
F127 Multidisciplinair consult, per uur € 145,11
F128 Prenataal consult Nvt
F129 Orthodontie in de eerste twee levensjaren Nvt
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 111,10
F131* Vervaardigen van een diagnostische set-up € 50,30
F132* Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17,93
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 64,74
II Röntgenonderzoek
F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 17,28
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto € 17,28
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) Nvt
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s Nvt
F155 Vervaardiging orthopantomogram € 31,49
F156 Beoordeling orthopantomogram € 18,46
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19,73
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 55,07
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 19,73
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 55,07
F161 Meerdimensionale kaakfoto € 148,14
F162 Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 61,72
III Behandeling
F411* Plaatsen beugel categorie 1 € 120,95
F421* Plaatsen beugel categorie 2 € 126,50
F431* Plaatsen beugel categorie 3 € 145,88
F441* Plaatsen beugel categorie 4 € 155,42
F451* Plaatsen beugel categorie 5 € 367,70
F461* Plaatsen beugel categorie 6 € 598,14
F471* Plaatsen beugel categorie 7 € 580,46
F481* Plaatsen beugel categorie 8 € 453,04
F491* Plaatsen beugel categorie 9 € 595,47
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 100,74
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 € 30,62
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 € 30,62
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 € 30,62
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 € 30,62
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 € 34,99
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 € 43,74
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 € 43,74
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 € 52,49
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 € 65,61
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 30,62
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 30,62
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 34,99
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9 € 43,74
IV Diversen
F611* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 128,60
F612* Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 126,50
F716* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27,78
F721 Trekken tand of kies € 46,29
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34,57
F723* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 86,65
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,84
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs
F811* Reparatie of vervanging van beugel € 30,40
F812* Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 40,07
F813* Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak € 40,07
F814* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 40,07
F815 Verwijderen spalk, per element € 6,17
F911 Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.488,04
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 14,06
F901 Onderlinge dienstverlening Maximum

* exclusief techniekkosten

 

Aangezien het voor u moeilijk is om inzicht te krijgen welke behandelingen en prestatiecodes voor u relevant zijn, krijgt u voor aanvang van de uiteindelijke behandeling een begroting met de voor u relevante prestatiecodes en de daarbij horende kosten.

De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden. (let op dat er vaak een wachttijd is bij de zorgverzekeraar van een jaar)

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2022.

De kosten voor een gemiddelde orthodontische behandeling (alleen bracket/slotjes behandeling) liggen meestal rond de €2800,-. Deze kosten worden vaak voor een groot gedeelte vergoed door uw aanvullende verzekering.  Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Sommige verzekeraars hanteren bepaalde vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal maar beperkt vergoeden. Dit kan betekenen dat wanneer de kosten van een orthodontische behandeling hoger uitkomen dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige- en orthodontische zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.

De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 tot 3 jaar.