Kosten behandeling

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontische behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2020.

Klik hier voor de vastgestelde orthodontie tarieven van  2021

Aangezien het voor u moeilijk is om inzicht te krijgen welke behandelingen en prestatiecodes voor u relevant zijn, krijgt u voor aanvang van de uiteindelijke behandeling een begroting met de voor u relevante prestatiecodes en de daarbij horende kosten.

De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden.

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2021.

De kosten voor een gemiddelde orthodontische behandeling (alleen bracket/slotjes behandeling) liggen meestal rond de €2600,-. Deze kosten worden vaak voor een groot gedeelte vergoed door uw aanvullende verzekering.  Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Sommige verzekeraars hanteren bepaalde vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal maar beperkt vergoeden. Dit kan betekenen dat wanneer de kosten van een orthodontische behandeling hoger uitkomen dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige- en orthodontische zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.

De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 tot 3 jaar.