Kosten behandeling

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontische behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2024.

Code  Omschrijving
 Consultatie en diagnostiek
 F121A  Intake consult € 26,75
 F122A  Herhaalconsult € 26,75
 F123A  Controlebezoek € 16,81
 F124A  Second opinion € 126,72
 F125A*  Maken gebitsmodellen € 20,75
 F126A  Beoordelen gebitsmodellen € 74,26
 Röntgenonderzoek
 F155A  Vervaardigen orthopantomogram € 36,13
 F156A  Beoordelen orthopantomogram € 21,18
 F157A  Vervaardigen laterale schedelröntgenfoto € 22,63
 F158A  Beoordelen laterale schedelröntgenfoto € 63,17
 Behandeling
 F411A*  Plaatsen uitneembare beugel categorie 1 (bijv opbeetplaat) € 138,74
 F431A*  Plaatsen uitneembare beugel categorie 3 (bijv blokbeugel) € 167,34
 F441A*  Plaatsen beugel categorie 4 (bijv Hyrax) € 178,28
 F451A*  Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel in onder- of bovenkaak) € 421,80
 F461A*  Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel in onder- en bovenkaak) € 686,13
 F471A*  Plaatsen beugel categorie 7 (Invisalign) € 665,86
 F492A  Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 115,56
 F493A  Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak € 57,81
 F511A  Beugelconsult per maand categorie 1 (bijv opbeetplaat) € 35,12
 F513A  Beugelconsult per maand categorie 3 (bijv blokbeugel) € 35,12
 F514A  Beugelconsult per maand categorie 4 (bijv Hyrax) € 35,12
 F515A  Beugelconsult per maand categorie 5 (slotjesbeugel in onder- of bovenkaak) € 40,14
 F516A  Beugelconsult per maand categorie 6 € 50,18
 F517A  Beugelconsult per maand categorie 7 € 50,18
 F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9) € 35,12
 F531A  Nacontrole beugel categorie 1,3,4 € 35,12
 F532A  Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 40,14
 F533A  Nacontrole beugel categorie 6 € 50,18
 Diversen
 F611A*  Documenteren en bespreken gegevens elekt. chip uitneembare beugels € 147,52
 F724A  Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,78
 F810A  Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs
 F811A*  Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik € 34,87
 F812A*  Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 45,96
 F813A*  Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 45,96
 F815A  Verwijderen spalk (per element) € 7,04

Aangezien het voor u moeilijk is om inzicht te krijgen welke behandelingen en prestatiecodes voor u relevant zijn, krijgt u voor aanvang van de uiteindelijke behandeling een begroting met de voor u relevante prestatiecodes en de daarbij horende kosten.

De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden. (let op dat er vaak een wachttijd is bij de zorgverzekeraar van een jaar)

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2024.

De kosten voor een gemiddelde orthodontische behandeling (alleen bracket/slotjes behandeling) liggen meestal rond de €2800,-. Deze kosten worden vaak voor een groot gedeelte vergoed door uw aanvullende verzekering.  Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Sommige verzekeraars hanteren bepaalde vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal maar beperkt vergoeden. Dit kan betekenen dat wanneer de kosten van een orthodontische behandeling hoger uitkomen dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige- en orthodontische zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.

De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 tot 3 jaar.