Toelichting tarieven

Algemene bepaling beugelbehandeling
Behandelingen met beugels (orthodontische apparatuur) betreffen het maken, passen en plaatsen van beugels. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, maar behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten. De kosten van reparatie of vervanging van beugels zijn in de prestaties voor het plaatsen van de beugel inbegrepen, tenzij die kosten zijn veroorzaakt omdat de patiënt de apparatuur is verloren of als de beugel als gevolg van onzorgvuldig gebruik is beschadigd. Het plaatsen van elke categorie beugel mag in rekening worden gebracht. Bij behandelingen met twee categorieën beugels tegelijk mag alleen het beugelconsult in rekening worden gebracht van de duurste categorie beugelconsulten.

F411 Plaatsen beugel categorie 1
Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F421 Plaatsen beugel categorie 2
Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F431 Plaatsen beugel categorie 3
Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator). De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F441 Plaatsen beugel categorie 4
Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie- apparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F451 Plaatsen beugel categorie 5
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F461 Plaatsen beugel categorie 6
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel in beide tandbogen, dan wel het plaatsen van een vaste slotjesbeugel in de ene tandboog gecombineerd met het plaatsen van een andere categorie beugel in de andere tandboog (combinatiebeugel). De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F471 Plaatsen beugel categorie 7
Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur. Deze apparatuur bestaat uit tenminste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes. Een voorbeeld hiervan is Invisalign. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F511 Beugelconsult per maand categorie 1
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

F512 Beugelconsult per maand categorie 2
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

F513 Beugelconsult per maand categorie 3
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

F514 Beugelconsult per maand categorie 4
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

F515 Beugelconsult per maand categorie 5
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

F516 Beugelconsult per maand categorie 6
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand

F517 Beugelconsult per maand categorie 7
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

F612 Plaatsen intermaxillaire correctieveren
Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het gebruik van intermaxillaire correctieveren, zoals JasperJumper of Forsus spring. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F711 Verwijderen beugel categorie 5 of 6
Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5 en 6). Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje).

F712 Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak
Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentieapparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst. Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie- apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F713 Nacontrole bij iedere beugelcategorie
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling en kan voor elke categorie beugels in rekening worden gebracht.

F811 Reparatie of vervanging van beugel
Het repareren of vervangen van een beugel na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt.  De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

F812 Herstel of vervanging van retentie-apparatuur
Het repareren of vervangen van een retentiebeugel. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.