Retentie apparatuur

Retentie spalk
Helaas hebben de tanden de vervelende eigenschap om weer terug te schuiven naar hun oude positie. Om te voorkomen dat de tanden na de behandeling gaan verschuiven, wordt er een draadje achter de voortanden geplaatst. Dit draadje moet in principe levenslang blijven zitten. Dat is niet erg, u bent er binnen een week aan gewend en wanneer u het goed schoon houdt is er niet meer kans op gaatjes. Uiteraard moeten de retentiedraden na behandeling goed worden gecontroleerd. Dit doen we bij ons in de praktijk, maar ook uw tandarts zal dit bij de halfjaarlijkse controles goed moeten controleren.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zelfs jaren na afbehandeling de tanden nog steeds de neiging hebben om terug te keren naar de originele stand. De exacte oorzaak waarom dit gebeurt is nog steeds onduidelijk in de wetenschap.