Inhoud

Het liefst zien wij onze jonge patiënten in de leeftijd van elf tot twaalf jaar. Op deze leeftijd kunnen we een goede inschatting maken welke beugelbehandeling het beste is voor uw kind.  De wisseling hoeft niet altijd voltooid te zijn om een beugelbehandeling te kunnen starten. Ook kunt u zonder verwijzing van de tandarts een afspraak inplannen voor eerste consult.

Eerste bezoek:

Tijdens het eerste bezoek (consult) zal de orthodontist het gebit en het gezicht goed bekijken en aandachtig luisteren naar de wensen van de patiënt. Tijdens dit eerste bezoek wordt er uiteraard niet direct een beugel geplaatst! De orthodontist zal u informeren over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak tot behandelen bespreken en aangeven wanneer de behandeling het beste kan beginnen. Hij geeft u ook een voorlopige indicatie van de te verwachten kosten.

consult

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van dit eerste gesprek wordt meestal een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek”. Soms adviseert de orthodontist dat het beter is nog even (af) te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een jaar later, volgt dan een nieuwe oproep. Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat behandeling niet nodig of niet zinvol is.

De kosten van een eerste consult bedragen € 20,44 (code F121A).

Uitgebreid onderzoek:

Wanneer tijdens een eerste consult duidelijk is dat een beugelbehandeling waarschijnlijk wenselijk is, dan kan de orthodontist een nieuwe afspraak voor uitgebreid onderzoek adviseren. Er wordt dan meer informatie van de patiënt verzameld om tot een goede diagnose en behandelplan te komen.

Meestal bestaat deze nadere informatie uit het maken van gebitsmodellen (“happen”), röntgenfoto’s en kleurenfoto’s van mond en gezicht. De orthodontist gebruikt dit materiaal om het probleem goed in kaart te brengen (diagnose) en om een gedetailleerd behandelplan op te stellen. De kosten van een uitgebreid onderzoek zijn € 211,92 (code F125A, F126A, F155A, F156A, F157A, F158A).

RSP

 

 

 

 

 

 

Mocht er een verandering zijn opgetreden in het behandelplan of mocht het nodig zijn dat er kiezen moeten worden verwijderd door de tandarts, dan zal hiervoor nog een extra afspraak worden ingepland om het exacte plan nog eens samen door te nemen.